Cesta k úspechu
začína tu

Dnešné deti majú na výber, ako chcú tráviť svoj voľný čas a aké aktivity chcú vykonávať. Patrí tam aj šport, a preto zväz a kluby v jednotlivých krajinách musia byť aktíve v hľadaní nových hokejistov/tiek. Ak pochopíme túto časť, môžeme zaznamenať významný rozvoj hokeja v kluboch.

Úspech v športe

Deti radi prijímajú uznanie a obdiv za svoje výkony. Chcú získavať ocenenia a chcú, aby ich okolie poznalo ako hokejových hráčov.

Atraktívna športová hra

Majú radi rýchlosť a súťaživosť, ktorú hokej poskytuje. Majú radi pocit vážnosti, keď majú oblečenú hokejovú výstroj.

Staňte sa súčasťou veľkého tímu