Možnosť podporiť klub nebolo nikdy jednoduchšie

Tak ako každý rok aj tento máte možnosť podporiť náš klub svojou troškou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnete darovať 2% a podporiť tak hokej v našom meste

 

Vyzbierané financie použijeme na:

  • rozvoj podmienok pre mládež
  • materiálne vybavenie klubu
  • zlepšenie podmienok pre hráčov všetkých kategórií


PRED-Vyplnené tlačivo nájdete TU: Stiahnuť tlačivo

Údaje pre poukázanie 2% pre HK Spišská Nová Ves
Názov (obchodné meno):  HOKEJOVÝ KLUB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Sídlo:                                      T.VANSOVEJ 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Právna forma:                      občianske združenie
IČO:                                        17  151 261
IBAN:                                     SK79 0200 0000 0017 0814 1559

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať
Na naších sociálnych sieťach Facebook Instagram

 

KOĽKO PERCENT MÔŽEM POUKÁZAŤ?

Som fyzická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.

Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť

Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie, ktoré vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.

Som právnická osoba

Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.

AKO POUKÁZAŤ PODIEL ZAPLATENEJ DANE?

Podiel zaplatenej dane sa poukazuje dvomi spôsobmi.

  1. Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania, ktoré podáte do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou, na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.
  • Vyhlásenie aj potvrdenie môžete odovzdať napríklad našim trénerom.
  1. Podávam si daňové priznanie sám
  • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou alebo elektronicky