Náborové akcie pre deti

V letnom období sme spustili projekty na nábor detí, pretože toto je základ pre budovanie koncepcie a vízie klubu. Zúčastnili sme sa akcií pod názvom,, Hokejové leto,, ako Spišské trhy, Kobuľa fest, Živé sochy a Smižiansky kermeš, kde nám prešlo cca 500 detí a veríme, že toto je cesta a budúcnosť. Preto pripravujeme aj ďalší projekt,, Hokejová jeseň,, o ktorej budeme informovať na našej web stránke.

Share this post

Pridaj komentár