Ďakujeme PARTNEROM !

Touto cestou by sme dnes chceli vyjadriť naše poďakovanie partnerským firmám PROSTAF, Minerálne vody a.s. Prešov, Noves, K-CORP ktoré nás v sezóne 2019/2020 podporili finančne resp. službou bez ktorej by sa sezóna nemohla konať.

Špeciálne poďakovanie patrí Karolovi Kacvinskému a Róbertovi Černákovi za zabezpečenie maskota SPIŠKA, ktorý sa stal ťahákom hlavne pre deti z nášho klubu. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v novej sezóne.

Ďalšie špeciálne poďakovanie patrí pánovi Janusovi zo spoločnosti Minerálne vody a.s. Prešov, ktorý nášmu klubu venoval pitný režim na celú sezónu. Pitný režim je neoddeliteľnou súčasťou každého mužstva. Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Ďalšie špeciálne poďakovanie patrí pánovi Bryndzovi zo spoločnosti Noves , ktorý v ťažkých časoch finančne pomohol nášmu klubu a prispel na výrobu nových dresov. Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Ďalšie špeciálne poďakovanie patrí pánovi Košalkovi zo spoločnosti K-CORP , ktorého firma pre náš klub vytvorila a prevádzkuje web stránku www.hksnv.sk Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Ďakujeme. Novejša do toho💙