Ďakujeme PARTNEROM !

Touto cestou by sme dnes chceli vyjadriť naše poďakovanie partnerským firmám MOE SEUSHI / BURGER & PIVO, GYMBEAM Košice, ŠARIŠ, M-GYM MADARAS Spišská Nová Ves. Tieto firmy nás v sezóne 2019/2020 podporili finančne resp. službou bez ktorej by sa sezóna nemohla konať.

Ďakujeme za spoluprácu.

Novejša do toho !