MY v klube veríme v spoločný cieľ 💙
Aj touto cestou Vám Brantner Nova chceme poďakovať že ste nám verili a prejavili svoju dôveru a priazeň v sezóne 2019/2020 web: www.brantnernova.sk  , predajca automobilovej značky Citroën https://predajca.citroen.sk/brantner-nova-spisska-nova-ves
Každý partner nášho klubu má našu úctu, vďaku a poklonu.
Financie, ktoré ste do nás investovali boli použité na pozdvihnutie úrovne Novoveského hokeja v plnej výške.

Dovolíme si ešte raz každého z Vás poprosiť o možnú podporu zaslaním 2% z vašich daní pre naše deti a mládež ( tlačivo si môžete stiahnúť na našej web stránke alebo v uvedenom odkaze: https://www.hksnv.sk/2-z-dane/ ) alebo zaslaním symbolickej sumy na náš transparentný účet: https://www.transparentneucty.sk/?fbclid=IwAR2vzhXvH4WwpqpG30a9htwk6KvE7hLlgFUwJ0mLXb4KMJCJu7rddTF1FmY#/ucet/SK5109000000005151552200

… a tak podporiť klub v tých najťažších časoch, lebo len s Vami to DOKÁŽEME !

Záverom by sme sa ešte raz chceli poďakovať v mene celého hokejového klubu a všetkých fanúšikov HK Spišská Nová Ves Ing. Vladimírovi Čechovi a firme Brantner Nova, s.r.o. za priazeň a podporu !