Aj touto cestou Vám dnes chceme poďakovať za prejavenú dôveru a priazeň v sezóne 2019/2020.
Každý partner nášho klubu má našu úctu, vďaku a poklonu.
Financie, ktoré ste do nás investovali boli použité na pozdvihnutie úrovne Novoveského hokeja v plnej výške.

Dovolíme si ešte raz každého z Vás poprosiť o možnú podporu zaslaním 2% z vašich daní pre naše deti a mládež ( tlačivo si môžete stiahnúť na našej web stránke alebo v uvedenom odkaze: https://www.hksnv.sk/2-z-dane/ alebo zaslaním symbolickej sumy na náš transparentný účet: https://www.transparentneucty.sk/?fbclid=IwAR1X9ede5gehpuuPn5vjUbQ_7yaymymR0Duox9fpxDj7spX_zEQ4oKgCuns#/ucet/SK5109000000005151552200

a tak podporiť klub v tých najťažších časoch, ktoré bohužiaľ nastali.

Ďakujeme firmám CORA GEO , Forfan , AquaCity Poprad a Lunys, s.r.o. a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !