Touto cestou by sme dnes chceli vyjadriť naše poďakovanie firme LevExpres ktorá v sezóne 2019/2020 zabezpečovala pre náš klub bezpečnú autobusovú prepravu všetkých družstiev mládeže ako aj nášho A-mužstva.

LevExpres ( s nami cestujete lacnejšie )

Špeciálne poďakovanie patrí Peter Faltin , ktorý sa stal súčasťou A-mužstva a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v novej sezóne.

Novejša do toho !