Vážený partner HK Spišský Nová Ves

Hokejové sezóna 2018/2019 sa skončila ! Je za nami 8 mesiacov náročnej práce, ktorá sa pre nás začala už v lete počas akcie Hokejové leto 2018. Vedenie HK Spišský Nová Ves si pred sezónou stanovilo niekoľko cieľov, ktoré sme postupne napĺňali.

Ciele:

  • postupná stabilizácia klubu, získanie si dôvery hráčov, rodičov, fanúšikov, partnerov – sponzorov ako aj vedenia mesta Spišská Nová Ves. Vieme veľmi dobre, že sme nastúpili na cestu, ktorá má z dlhodobého pohľadu pre nás obrovský význam. Plnenie tohto cieľa je pre nás kľúčové aj v nasledujúcej sezóne 2019/2020.
  • udržanie sa A mužstva v 1. hokejovej lige, postup do play-off 1.HL a aktívne zapojenie hráčov dorastu do tréningového a zápasového procesu s A mužstvom. Vytvoriť A mužstvo prevažne z hráčov / odchovancov HK Spišská Nová Ves.
  • vytvorenie lepších podmienok pre našu mládež a deti z nášho klubu.
  • zmena v propagácii klubu na novej web stránke, facebooku a instagrame, zlepšenie marketingu, nový maskot HK Sp.N.Ves SPIŠKO, zvýšenie počtu náborových akcií pre deti, zapájanie sa do rôznych projektov SZĽH a projektov na získanie rôznych dotácii, grantov a výziev.
  • finančná stabilizácia klubu, postupné riešenie finančných problémov a dlhov bývalých vedení HK SNV. Reorganizácia štruktúr HK SNV, zavedenie nových procesov, zmena starých stanov HK SNV so zapracovaním zákona o športe, aktuálnych trendov a možností financovania športu.

Sme šťastní, že sa nám podarilo dostať s A mužstvom do play off. Aj keď sme v ňom podľahli novému extraligistovi z Michaloviec, vzhľadom na skladbu mužstva a zranenia kľúčových hráčov to berieme ako čiastočný úspech. Najväčším bonusom a pozitívom bolo zakomponovanie mladých dorastencov do tréningového procesu      A mužstva, čo sa neskôr počas play off dorastu ukázalo byť pre nich veľkým prínosom a aj vďaka tomu sme obsadili v extralige dorastu skvelé, pre HK SNV historické 2.miesto. Títo 18 roční mladí muži si možno ešte v tejto chvíli neuvedomujú, že práve oni by mali byť o 3-4 roky piliermi nášho A mužstva, ktoré v kombinácii so starými skúsenými hráčmi budú bojovať o postup do najvyššej súťaže, čiže extraligy Slovenskej republiky. Tak ako sme to na tlačovej konferencii pred sezónou 2018/2019 prezentovali, našim dlhodobým cieľom je postup do slovenskej extraligy. Tento cieľ a víziu by sme chceli naplniť do 3-4 rokov od nášho nástupu do vedenia HK Sp. N. Ves.

MY v klube veríme v spoločný cieľ ! Aj touto cestou sa Vám chceme POĎAKOVAŤ, že ste nám verili a prejavili svoju dôveru a priazeň v sezóne 2018/2019. Každý partner klubu, ktorí nás podporil má našu úctu, vďaku a poklonu, že financie, ktoré ste do nás investoval boli použité na pozdvihnutie úrovne Novoveského hokeja. Žiaden z uvedených cieľov by nebol splnený, keby sa nám nepodarilo mať partnerov akými ste aj vy a za to vám patrí obrovská vďaka. Ďakujeme Vám za pozitívne ohlasy, podporné emaily a SMS-ky, ktoré nám dodávajú silu a energiu pracovať ďalej.

Za posledné roky ste možno aj vy zaregistrovali, že na zimnom štadióne a na častokrát bielych mantineloch a ľadovej ploche sú znovu zobrazené reklamy – Vaše reklamy. V mene vedenia HK Spišská Nová Ves chcem ja ako riaditeľ dať pred vami dole pomyselný klobúk, ďakujem všetkým, ktorí svoje peniaze investujú do novoveského hokeja a obetujú tak svoj zisk pre našich nádejných hokejistov a hokejistky.

Mottom klubu v tejto sezóne 2018/2019 bol slogan: ,, Poď na hokej, má to zmysel ! ,, resp. mottom mládeže bol slogan ,, Poď hrať hokej, má to zmysel ! ,, zmyslom týchto sloganov je dať novoveskému hokeju novú identitu, ktorá nasmeruje klub a ľudí v klube k novým cieľom a výzvam. Novoveský hokej by mal znovu dostať lesk, tak ako tomu bolo  v minulosti. Na Slovensku patríme ku klubom, ktoré v minulosti vychovali hráčov – reprezentantov, dnes je ten správny čas, začať venovať mládeži zvýšenú pozornosť a znovu sa zamerať na výchovu detí.

Na záver by som sa Vám chcel ešte raz poďakovať v mene celého HK Spišský Nová Ves za Vašu priazeň a podporu. Veríme, že nám zachováte svoju priazeň a podporu aj v nasledujúcej sezóne 2019/2020.  Novejša do teho !

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.04.2019

S pozdravom

Mgr. Peter Potenga

riaditeľ HK Spišský Nová Ves