Spoločne za jediným cieľom ! Ďakujeme za podporu !

Sezóna sa nám skončila skôr ako sme plánovali, žiaľ nikto z nás to nevedel ovplyvniť a preto sa nám patrí  na záver aktuálnej  sezóny poďakovať Mestu Spišská Nová Ves a spoločnosti STEZ  ( Príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves ) za prejavenú dôveru a priazeň v sezóne 2019/2020.

Obrovské poďakovanie patrí primátorovi mesta pánovi Ing. Pavlovi Bečarikovi, ako aj poslancom mestského zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves. Bez vašej podpory by sme nedokázali vytvárať v našom klube podmienky pre deti ako aj hráčov A-mužstva.
Ďakujeme za schválenú finančnú podporu, ako aj pomoc, pri prenájme zimného štadiónu a samozrejme pri rekonštrukcii hráčskych šatní pre naše deti. Aktuálne komfortné šatne sa nedajú porovnať s pôvodným stavom. ĎAKUJEME !
Ďalej by sme sa chceli poďakovať Príspevkovej organizácii mesta Spišská Nová Ves a jej riaditeľovi Ing. Vladimírovi Hovaňákovi ako aj správcovi zimného štadiónu Jozefovi Hrubému za maximálnu snahu vytvoriť  čo najlepšie podmienky pre fungovanie športového klubu.

Ďakujeme za podporu !