V priestoroch Spišského hradu a v obradnej sieni Radnice sa počas týždňa oceňovali úspešné športové kolektívy i jednotlivci. Odniesť si domov nejedno ocenenie sa podarilo aj nášmu klubu.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI REGIÓNU SPIŠ

Úspešní športovci z celého Spiša dobehli zameškané a v stredu 16. marca si v areáli Spišského hradu prebrali kolektívne i individuálne ocenenia za rok 2019. Najúspešnejším športovým kolektívom regiónu Spiš sa stalo družstvo dorastencov HK Spišská Nová Ves. V kategórii jednotlivcov sa z ocenenia tešil náš útočník Róbert Džugan.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI ZA ROK 2020

Úspechy športových kolektívov i jednotlivcov za rok 2020 ocenilo aj naše mesto Spišská Nová Ves.

V obradnej sieni Radnice si z rúk primátora Pavla Bečarika prebralo ocenenie 13 najlepších v jednotlivých kategóriách. Presadiť sa podarilo opäť aj nášmu klubu. V kategórii Kolektívy dospelí sa z celkového triumfu teší A-mužstvo HK Spišská Nová Ves  za 6. miesto v nedohratej prvoligovej sezóne 2019/2020. V kategórii Talent roka bol jedným z ocenených odchovanec novoveského hokeja, brankár Eugen Rabčan, ktorý sa dostal do záverečnej nominácie na Majstrovstvá sveta juniorov, ktoré hostil na prelome rokov 2020 a 2021 kanadský Edmonton.

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme, do ďalšej kariéry želáme len to najlepšie a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho klubu!