ICETIME – TALK SHOW O NOVEJŠI Z PRVEJ RUKY  #1 s riaditeľom HK SNV – Mgr. Petrom Potengom

https://www.youtube.com/watch?v=k39QgdxeIOI&feature=share&fbclid=IwAR2p5FkZvZJqs8XjFGDSeBHT092hGDxtA9rcQ00nWL3f3M2GGsB6vA4dUsA

Jedno mesto, jeden cieľ, jedna rodina !

#allin