Naša spoločná cesta a vízia ktorú sme nastavili pred dvoma rokmi priniesla úspech nielen z pohľadu návštevnosti ktorá sa dvihla z 260 divákov zo sezóny 2017/2018 na 782 v nedávno predčasne ukončenej 2019/2020 ale aj v ďalších atribútoch ktoré sú zobrazené v obrazovej prílohe.

https://www.facebook.com/hkspisskanovaves/photos/a.10152641685519251/10159695689924251/?type=3&theater