Dnes sa nám podarilo urobiť významný krok smerom vpred po podpise nového jednoročného kontraktu s našim mladým talentovaným odchovancom Markom Ondovom.
O nášho hráča mali záujem takmer všetky prvoligové kluby, ale vďaka novému projektu “ Vyber si svojho hráča” sme získali potrebné financie a možnosť udržať náš perspektívny talent v HK SNV aj nasledujúcu sezónu.
Veľká vďaka patrí investičnej spoločnosti, ktorá pokryje kompletne náklady spojené s pôsobením hráča v našom klube v nadchádzajúcej sezóne od nákladov spojených s hráčskou výstrojou až po samotnú mesačnú mzdu hráča.
Nový projekt predstavíme širšej verejnosti už čoskoro.
Vedenie hokejového klubu sa snaží rôznymi formami hľadať sponzorov ktorí podporia hokej v našom meste akýmkoľvek spôsobom a tento projekt je toho dôkazom. Naše mesto, náš klub = Jedna rodina

Novejša do toho – 1. Hokejová liga HOKEJ.sk www.hokejportal.sk