Mesto volá na pomoc športovcov
Koronavírus / Rozširujeme možnosti prihlasovania sa na roznášku liekov a potravín.

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES sa aktuálne rozhodlo predĺžiť čas, počas ktorého sa môžu občania v núdzi (seniori žijúci bez príbuzných, inej pomoci, zdravotne postihnutí občania, osamelé matky a i.) prihlásiť na dovoz potravín a liekov priamo do domácnosti – od 8,00 do 15,00 hod. môžu volať na tieto telefónne čísla:

0948115655, 0948138988, 0911420590, 0911421480

Postup a podrobnosti roznášky, ktorú zabezpečujú dobrovoľníci, Vám vysvetlia pracovníci MsÚ alebo ich nájdete na: http://www.spisskanovaves.eu/nocache/system/aktuality/detail/article/seniori-si-zasluzia-nasu-pomoc-v-tychto-tazkych-chvilach-mesto-spusta-projekt-pre-senio/5/index.html?cHash=35ac8420a21a7947602cf054b6bfca11

Zároveň mesto Spišská Nová Ves PROSÍ o solidaritu všetkých členov športových klubov v meste, ktorí dovŕšili 18 rokov, aby rozšírili rady našich dobrovoľníkov a pomohli tým, ktorí sú odkázaní na pomoc okolia. “Verím, že viacerí Spišskonovovešťania prejavia športového ducha a svoju energiu venujú pomoci svojim blízkym. Pozývam ich do nášho tímu skutočných Spišskonovovešťanov a som presvedčený, že spoločne tieto náročné chvíle zvládneme,” uviedol primátor mesta P. Bečarik.
Športovci sa môžu prihlásiť do spoločného registra dobrovoľníkov mailom na adresu cvcsnv.lubicasefcikova@gmail.com

Viac informácii nájdete na stránke mesta Spišská Nová Ves:

http://www.spisskanovaves.eu/nocache/system/aktuality/detail/article/seniori-si-zasluzia-nasu-pomoc-v-tychto-tazkych-chvilach-mesto-spusta-projekt-pre-senio/5/index.html?cHash=35ac8420a21a7947602cf054b6bfca11&fbclid=IwAR0Ido8jE-z488MFiU21w1Fy4H8jkS7_F9KDa6uttzKyMEVMW22WJMl–9E