MILÍ RODIČIA, PARTNERI A FANÚŠIKOVIA

Súčasná situácia nepraje mládežníckemu hokeju. Deti a mládež nemajú možnosť trénovať už niekoľko týždňov. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme postupne čo najskôr konečne vykorčuľovali na ľad. Ako náhle nám situácia dovolí, sme pripravení privítať všetkých hokejových členov na ľade

Vzhľadom na danú situáciu pripravujeme niekoľko zmien v Hokejovom klube Spišská Nová Ves a radi by sme Vás informovali o našich zámeroch.

Teší nás, že mesto zdieľa náš názor a prejavilo veľkú podporu v týchto náročných časoch, nielen pre hokej

V vere Vám chceme poďakovať za Vašu podporu. Veľmi si ceníme každý jeden oddielový príspevok a Vaše 2% z dane, ktoré môžete darovať mládežníckemu hokeju aj v tomto roku.

 

VÝVOJ KLUBU ZA POSLEDNÉ 3 ROKY

V roku 2018 bolo vymenované nové vedenie občianskeho združenia Hokejového klubu Spišská Nová Ves, na čele s novým riaditeľom Mgr. Petrom Potengom, ktoré si dalo za cieľ pozdvihnúť obľúbešport v meste, či aktívnou prácou s mládežou, alebo pozdvihnúť seniorský hokej na vyššiu úroveň. Pri prevzatí manažérskej štafety boli súčasťou balíka aj staré záväzky, ktoré boli opätovne zdedené z predchádzajúceho obdobia. V priebehu 3 rokov sa musel Hokejový klub vysporiadať s obrovskými dlhmi, čo spomalilo niektoré progresívne zámery. V ekonomickej oblasti sme nastavili presnú evidenciu, rozdelili sme nákladové a výnosové strediská pre mládež a seniorov, rôzne kontrolné systémy, nastavenie cashflow a kontrolu rozpočtu

SEKCIA MLÁDEŽE

V posledných troch sezónach sme sa pri práci s mládežou zamerali na nábor nových nádejných hokejistov prostredníctvom akcií hokejového leta. Mali sme záujem vojsť do povedomia ľudí v meste a v okolitých obciach s cieľom prilákať nových detských hráčov zlepšiť prístup k hokeju. Počas leta 2019 sme sa zúčastnili opäť rôznych letných akcií na Spišských trhoch, Živé sochy, Kobula fest alebo obecných akcií v Harichovciach a Smižanoch. V auguste 2019 sme vykorčuľovali na ľad a zaznamenali sme väčší záujem o ľadový hokej zo strany detí a rodičov. Rok 2020 bol z pochopiteľných dôvodov náročný na zopakovanie týchto úspešných aktivít.

PÁR ČÍSEL Z MLÁDEŽNÍCKEHO HOKEJA

Na jeseň v roku 2018 sme mali v kategórii 0. 4. ročník 40 detí. Sezónu v roku 2019 sme po vyššie spomenutých náborových akciách ukončili s počtom detí 60. Počas sezóny 2019/2020 sme zaznamenali 100percentný nárast detí v ročníku 0-4 na 80. Počas tejto sezóny máme v členskej základni vo všetkých kategóriách mládežníckeho hokeja 200 detí. Každé dieťa v mládežníckom hokeji znamená potenciálny talent nielen pre novoveský ale aj slovenský hokej. V ďalšom období, akonáhle nám to bude dovolené zo strany opatrení vlády, máme záujem pokračovať v nastavenej tradícií náborových akcií s heslom Objav svoj talent a zvýšiť tak povedomie detí a ich rodičov o možnostiach detského a mládežníckeho hokeja

„OBJAV SVOJ TALENT“, POMÔŽEME TI. TRÉNERSKÁ ZÁKLADŇA

V kategóriách predprípravka a prípravkapracuje 7 kvalifikovaných trénerov, ktorí sa venujú deťom v menších skupinkách za účelom naučiť deti nielen korčuľovať, ale aj milovať šport. Vďaka hokeju získajú Vaše deti možnosť spoznať nových priateľov, venovať svoj voľný čas športu, naučia sa prirodzenej disciplíne a vytrvalosti. Jednou z dôležitých vecí, ktorú sa snažíme deti naučiť, je láska k hokeju. V nasledujúcom období máme cieľ nastaviť plán vzdelávania a sebavzdelávania súčasných trénerov z dostupných a kvalitných zdrojov. Zároveň vedenie mládeže má záujem získať aj nových trénerov, ktorí doplnia alebo obmenia ,trénersky káder.

ORGANIZAČNÉ PLÁNY

Na začiatku sezóny 2020/2021 sa Výkonný výbor dohodol, že účtovne rozdelia nákladové a výnosové strediská na mládež a seniorov. Bol to prvý krok k plánovanému oficiálnemu organizačnému rozdeleniu klubu na dva samostatné právne subjekty od 1.5.2021. Účelom a cieľom rozdelenia je sústrediť plnú pozornosť na mládež personálne, finančne aj organizačne. Podľa slov predsedu Výkonného výboru Petra Gurčíka po rozdelení budú obidva kluby naďalej nadštandardne a synergicky spolupracovať, napríklad v oblasti optimálneho využívania zdrojov a podpore mladých talentov. V ďalšej sezóne plánujeme v rámci spolupráce prekročiť aj hranice zimného štadióna a zlepšiť komunikáciu a súčinnosť aj s ostatnými športovými mládežníckymi klubmi v meste. Veríme, že len spoluprácou v duchu výhravýhramôžeme byť všetci úspešní. Dôležitou osobnosťou na riadiacej pozícii v mládežníckom klube bude Lukáš Laškody dlhoročný hokejový hráč a tréner. O rozdelení Hokejového klubu Vás budeme priebežne informov.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Členské a oddielové príspevky môžete zasielať na nezmenený účet vo

Všeobecnej úverovej banke, IBAN: SK79 0200 0000 0017 0814 1559 

Ak máte záujem podporiť mládež Hokejového klubu Spišská Nová Ves svojimi 2% dane z príjmu, prosíme, vyplňte formulár vyhlásenie 2% z dane. Celý postup o možnosti 

darovania 2% dane pre zamestnancov, SZČO a podnikateľov nájdete na našej webovej stránke https://www.hksnv.sk/2daneprenovejsu/. Radi m informácie a predpripravené vyhlásenie pošleme na email. Jednoducho napíšte na e-mailovú adresu 

hokejovyklubsnv@gmail.com. Ďakujeme

Pripravujeme tzv. vstupný balíček, ktorý bude obsahovať detský set 

hokejovej výstroje pre hokejistu v prípravke 

Teší nás, že sa v súčasnosti pracuje na zastrešení tréningovej ľadovej plochy

ktorá opäť kvalitatívne zlepší tréningový proces mládeže

Počas uplynulých dvoch rokov v našom meste fungoval pre deti základných škôl korčuliarsky program. Tento projekt sa vďaka podpore mesta a SZĽH podarilo pozdvihnúť a vytvoriť športové centrá pri základných školách. Do tohto projektu boli zapojení naši dvaja tréneri, ktorí po absolvovaní školení počas jedného roka dostanú 

certifikát a stanú sa pre naše mesto Ambasádormi tohto programu

Hokejový klub plánuje odpustiť oddielové príspevky v plnej výške za mesiac apríl 2021, ak budú uhradené príspevky do konca marca 2021 a následne klub bude 

reagovať podľa vládnych nariadení

S cieľom zvýšenia kvality komunikácie s rodičmi pripravujeme novú webovú stránku mládeže spolu s novými profilmi na sociálnych sieťach Instagram a Facebook prostredníctvom ktorých budú rodičia a partneri o každom projekte, ozname

pláne plnohodnotne informovaní

V závere chceme vyjadriť poďakovanie a ocenenie všetkým členom Výkonného výboru Hokejového klubu, mestu Spišská Nová Ves, stupcom STEZU a všetkým partnerom. Chceme taktiež zdôrazniť podporu našich skvelých odchovancov

ktorí nám robia veľmi dobré meno v zahraničných ligách

V neposlednom rade by sme radi poďakovali menovite trénerom vo všetkých kategóriách od predprípravky, prípravky,

mladších a starších žiakov, kadetov, dorastencov až po juniorov: Miloš Muránsky, Patrik Korheľ, Jozef Hrubý, Dominik Laškody

Lukáš Svitana, Lukáš Laškody, Ján Bednár, Mgr. František Gonda, Peter Kristián, Lukáš Vartovník, Mgr. Vladimír Záborský,

Mgr. Ľubomír Jetš a Lubomír Rohačik.

Ďakujeme.