Komunita, ktorá si navzájom pomáha …

To by malo byť motto a cieľ všetkých ľudí v Spišskej Novej Vsi a okolí.
Najpodstatnejšie v živote je šíriť okolo seba pozitívnu energiu a pomáhať ľuďom, ktorí si našu pomoc zaslúžia a najmä ju potrebujú.

Dnes naši hráči podporili dobrú vec a darovali svoju krv.

Naše mesto je jedna veľká hokejová rodina …

Spolu pre dobrú vec. Opatrovateľky a hokejisti darovali krv

K ošetrovateľkám z Domu Charitas sa pripojili hokejisti a spoločne darovali krv.

Sme radi že naši chlapci neváhali a podporili ďalšiu charitatívnu akciu v našom meste.

Silná komunita v Spišskej Novej Vsi, ktorá si bude navzájom pomáhať je jedinou správnou cestou.

video TV REDUTA: https://www.snv.sk/archiv/?video=190204-1&fbclid=IwAR3fC1Xx6RuUn-qyR-a62DJJyQv-IrgbVCj3tFe3cT6tJwrUEzMx5uIHoIs

Ďakujeme HK Spišská Nová Ves