Milí fanúšikovia novoveského hokeja, zapojte sa s nami do hlasovania, kde si môžete vybrať meno pre nového maskota, ktorého pre vás pripravujeme a čoskoro predstavíme. 

Na výber máte z týchto 3 možností: 
1. Puko
2. Spiško
3. Hoky

Svojho víťaza označte v komentári na Facebooku HK SNV https://www.facebook.com/hkspisskanovaves/  .

Každý hlas sa počíta a len vy rozhodnete.

Ukončenie hlasovania bude v piatok 25.01.2019.

Ďakujeme za vašu spoluprácu a podporu.

HK Spišská Nová Ves