OZNAM K POHREBU

Pohreb sa uskutoční dňa 28.08.2020 o 14.00 hod. v Dome smútku na mestskom cintoríne v Levoči.

ODPOČÍVAJ V POKOJI TARBI !