OZNAM

Opatrenia COVID-19 v HK Spišská Nová Ves

Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa klub odvoláva na nariadenia a odporúčania hlavného hygienika SR.

Upozornenia pre rodičov:
Pred každým tréningom sa chlapci zídu pri bočnom vchode, kde si ich jednotliví tréneri preberú na tréning. Je nutné dezinfikovať a nosiť rúška pri vstupe na zimný štadión.
Rodičia majú počas tréningov, prípravných zápasov a turnajov vstup ZAKÁZANÝ !!!

O ďalších opatreniach vás klub bude postupne informovať, kompletné informácie nájdete na našej web stránke www.hksnv.sk  a web stránke www.hockeyslovakia.sk
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť v tejto neľahkej situácii.

 

OPATRENIA PRI ORGANIZÁCII ŠPORTOVEJ ČINNOSTI (tréningy, prípravné stretnutia, turnaje)

www.hockeyslovakia.sk – kompletné informácie

LINK: https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Sportove%20oddelenie/COVID/20200806190838482%20Opatrenia%20pri%20organizacii%20sportovej%20cinnosti%20COVID-19%20trening%20pripravne%20zapasy%20turnaje.pdf

HK Spišská Nová Ves