V meste sa rozbiehajú dobrovoľnícke aktivity. Klub mladých, ktorý pracuje pod Centrom voľného času Adam, realizuje nákup a dovoz potravín a liekov pre osamelých starších a hednikepovaných občanov, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Prosím o spoluprácu aj naše športové kluby, možno by sa aj v radoch športovcov našli nejakí dobrovoľníci nad 18 rokov, ktorí by chceli a boli ochotní pomôcť.

Pre viac informácií, prosím, kontaktuje vedúceho Klubu mladých, Mateja Farkalína, na tel. čísle 0911213902 alebo emailom na matej.farkalin@gmail.com