Odovzdávanie hokejovej výstroje pre našich najmenších hokejistov a hokejistky.

Chceme sa poďakovať sponzorom a Slovenskému zväzu ľadového hokeja za pomoc.

Ďakujeme HK Spišská Nová Ves