Nie je to 1. Apríl
Vedeniu sa podarilo takmer nemožné a Ordzo sa vracia DOMOV !