Program Learn to play opäť žičil deťom zábavu, trénerom a inštruktorom nový pohľad na hokej. Kemp si užívalo od 40 do 50 detí denne. Najskôr staršie vo veku od 9 až 10 rokov, neskôr mladšie, šesť až osemročné ratolesti. Každý deň im venovalo pozornosť viac ako 30 mládežníckych trénerov a tým zasa osem regionálnych inštruktorov Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorí sa prišli vzdelávať. Dopoludnia spolu s trénermi zbierali teoretické poznatky počas prednášok a seminárov, popoludní im pomáhali s deťmi. Za náš klub sa vzdelávacieho semináru Learn to play zúčastnil tréner Lukáš Laškody.

WEB: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/program-learn-to-play-opat-zicil-detom-zabavu-trenerom-a-instruktorom-novy-pohlad-na-hokej?fbclid=IwAR347_AM2tXgsvi8yG0By4J-bBHSTXIfSWc3Wh4MaLnBNasvdBgF3PmkZmM