Program zápasov na október 2020 !

Finálny program a termíny zápasov sú závislé od vývoja situácie okolo pandémie COVID19

Sledujte náš web, FB a Instagram.