Za Hokejový klub Spišská Nová Ves vyslovujeme srdečné blahoželanie k tohtoročnej 50-tke Nášmu dlhoročnému rozhodcovi Rasťovi Gajanovi a zároveň poďakovanie za dlhoročnú rozhodcovskú prácu pre náš klub !

,, Gajo ,, všetko najlepšie k narodeninám !

Ďakujeme HK Spišská Nová Ves