Transparentný účet Hokejový klub Spišská Nová Ves
Slovenská sporiteľňa SK5109000000005151552200

Stav účtu k 29.02.2020 – 123,35 €