Transparentný účet Hokejový klub Spišská Nová Ves stav k 31.01.2020

Slovenská sporiteľňa SK5109000000005151552200

Stav účtu k 31.03.2020 – 129,11 €