Tento rok oslávil krásne životné jubileum 70 rokov náš dlhoročný tréner Ján Slobodník, ďakujeme mu za 38 sezón počas ktorých sa venoval našej mládeži a odovzdával cenné rady a hokejové poznatky našim mladým nádejným hokejistom. Čestnú plaketu Hokejového klubu mu odovzdal riaditeľ HK SNV Mgr. Peter Potenga spoločne s kapitánom nášho Á- mužstva Lukášom Vartovníkom, za celý hokejový klub mu prajeme všetko najlepšie a veľa zdravíčka do ďalšieho života.

Ďakujeme HK SNV