Vicemajstrov SR – našich úspešných dorastencov HK SNV dnes prijal v obradnej sále Radnice primátor mesta pán Bečarik. Vyjadril našim chlapcom poďakovanie za vzornú reprezentáciu mesta a klubu a taktiež zaželal chlapcom veľa ďalších úspechov v hokejovom a osobnom živote. Ďakujeme aj my vedeniu mesta Spišská Nová Ves a pánovi primátorovi za tento slávnostný moment a podporu v celej sezóne, ktorá sa už o pár dní skončí.

Viac fotografii nájdete v našej galérii na FB: https://www.facebook.com/hkspisskanovaves/