Zápis budúcich úspešných mladých ľudí !

Komenského škola Spišská Nová Ves

https://www.superzs.sk/organizacia-skolskeho-roka/

Základná škola
Komenského 2250/2
052 05 Spišská Nová Ves
Tel. škola: 0903 650 143
Email: info@superzs.sk
riaditeľ: RNDr. Peter Kresťanko