V prvom rade by som chcel poprosiť našich fanúšikov o trpezlivosť.
Doterajšie kolísavé výkony A-mužstva sú pre nás sklamaním na ktoré sme sa rozhodli reagovať zásahom v kádri.
Dnešným dňom bola ukončená spolupráca s obrancom Michalom Korenkom a brankárom Jurajom Hollým.
Obom ďakujeme za ich služby, odvedenú prácu pre náš klub. Želáme im veľa šťastia a zdravia v budúcnosti.
Pracujeme na posilnení obrany ktorá momentálne nenapĺňa naše očakávania a môžem sľúbiť že už čoskoro môžu fanúšikovia očakávať príchod dvoch nových obrancov zo zámoria. Ak nenastane okamžité zlepšenie a konzistencia výkonov nevylučujem ďalší zásah v kádri.
Ešte raz by som chcel poprosiť našich fanúšikov o trpezlivosť a dôveru.

Záverom by som chcel popriať v mene celého klubu HK Spišská Nová Ves všetkým našim fanúšikom šťastné a veselé Vianoce.

Mgr. Peter Potenga – riaditeľ HK SNV